Administratieve Organisatie is S.L.I.M.

 

AO is niet alleen Interne Controle,

Bij de term Administratieve Organisatie worden nog vaak beelden opgeroepen van interne controle, accountants en zo..... en vooral gedetailleerde regelzucht en instructies, zodra het om geld gaat.
In het verleden klopte dit beeld redelijk met de AO-praktijk. Tegenwoordig denken velen niet meer alleen aan functiescheiding, controleverbanden, steekproeven en haast nooit gebruikte AO/IC-handboeken. De doelstelling die met die middelen werd nagestreefd, blijft natuurlijk in heel veel situaties wel van belang.

maar ook het ontwikkelen en gebruik van automatisering,

Het vakgebied kent een steeds bredere benadering. Steeds meer mensen onderkennen,  dat het voortraject van de systeemontwikkeling eigenlijk een bijzondere vorm van AO of procesontwerp is. De informatie-analist of automatiseerder is immers bezig met het onderzoeken en ontwerpen van administratieve processen. Ook bij de invoering is het wel handig, als vanuit de documentatie te lezen is welke systeemfuncties voor een bepaalde activiteit gebruikt moeten worden.

en het kwaliteitsdenken.

Kwaliteitsborging volgens ISO of andere normen, is grotendeels opgehangen aan procedures, gedocumenteerde normen en verweven met administratieve processen. Maar ook een minder formele kwaliteitsbenadering laat zich goed combineren met algemene visies op bedrijfsvoering en het gebruik van documentatie. Die geven een goed aangrijpingspunt voor het beoordelen en kunnen de basis vormen voor het blijvend verbeteren.

Nieuwe bedrijfsconcepten moeten concreet gemaakt worden,....

Via BPR, logistieke concepten, lean, integraal management, zelf sturende teams etc. worden nieuwe visies op de bedrijfsvoering aangedragen en ingevoerd.
Het inrichten van een organisatie volgens een nieuw concept of ontwerp gaat vaak op een AO-achtige manier en met de hulpmiddelen die de klassieke AO-ers al langer gebruiken.

en daarna helder en bruikbaar blijven.

Minder managementlagen, een goede bestuurbaarheid en medewerkers die meer met het bedrijf mee moeten denken,.... dat kan eigenlijk alleen maar als de bedrijfsvoering transparant en overdraagbaar is en blijft. Enige documentatie, liefst in een digitaal handboek, is daarbij haast een voorwaarde. Dat geldt in het geval u daarna steeds weer schoksgewijs wilt veranderen, maar ook als u streeft naar een permanente evolutie.
In het laatste geval hoeft het aanpassen van documentatie niets extra te kosten.

AO behelst de gehele Bedrijfsvoering?

Al doende ondersteunt Administratieve Organisatie (procesbeheer is dan natuurlijk een betere naam) de bedrijfsvoering in bijna alle facetten. Interne Controle is er daar één van.
Als u die bedrijfsvoering op een aansprekende manier documenteert en actueel houdt, dan heeft u een gereedschap  voor het inwerken van nieuwe medewerkers, naslag, werkoverdracht, opleiding, besturing, toetsing en verdere verbetering.

Een bedrijfskennisbank met daarin de:

Structuur, Logistiek, Informatievoorziening en manier van Managen.

 

Meer weten?. Neem contact met mij op via : Cinkel Office