AO-diensten

(procesontwerp –documentatie en kennisbeheer).

 

Advies

-       het uitvoeren van een "quick scan" aangaande AO / procesbeheer in uw organisatie.

-       het bewerkstelligen van consensus op hoofdlijnen.

analyse / onderzoek

-       het doen van onderzoeken naar verbetermogelijkheden / stroomlijning van uw processen

-       het in combinatie daarmee aanleggen van een voorlopige documentatie.

ontwerpen

-     het aanleggen van een structuur voor de bedrijfsprocessen op globaal en             procedureniveau;

-     het bepalen en documenteren van de inhoud van de bedrijfsprocessen zelf;

-       het bepalen van de beheersingsinstrumenten;

-       het ontwerpen van procedures, automatisering, etc;

-       het inrichten van het beheer van de bedrijfsvoering, incl. de bijbehorende documentatie;

-       het doen / begeleiden van keuzes aangaande de te gebruiken documentatietechnieken.

begeleiding

-       het ondersteunen, assisteren, leiden van documentaire werkzaamheden.

-        het uitvoeren / ondersteunen van een leer- / pilotproject.

documenteren

-       het beschrijven van de (administratieve) processen, op globaal niveau en op het concrete procedure-niveau.

-       het maken van werkinstructies, bedieningshandleidingen etc.

-       het ontwerpen en construeren van digitale "handboeken" / kennisbanken.

specifiek in combinatie met automatisering / reorganisatie

-       het vooraf globaal beschrijven of ontwerpen van de gewenste toekomstige situatie.
(processen, voorlopige procedures en taakverdeling en daarin het bepalen van de gewenste IT-ondersteuning).

-       Het ten behoeve van de implementatie definitief maken / beschrijven van procedures en instructies.

-       het integreren van de documentatie van AO en automatisering (vermijden van doublures).

diversen

-       het maken van algemene referentiemodellen.

-       het verzorgen van opleidingen en presentaties naar specificatie van de klant.
(op het gebied van AO / procesbeheer of daarmee verwant).

-       het op 1 lijn brengen van uw bedrijfsprocessen en de structuur van de fin. administratie.

-       het op reguliere basis onderhouden van uw documentatie (doe de documentatie de deur uit).

Prijzen en condities:

De prijzen verschillen per soort dienst en zijn van een billijk niveau. In veel gevallen bestaat de mogelijkheid om, voor af te bakenen werkzaamheden, een vaste prijs af te spreken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via: Cinkel Office

Februari 2014